T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü
 
 
 
 
Ülkemizin köy sayısı ve köy yolu ağı bakımından ilk sıralarında bulunan ilimizde kar yağışı, bazı köylerimizde kısa süreli de olsa yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara sebep olsa da kapanan yolların ivedilikle açılması için ilgili birimlerce çalışmalar planlı bir şekilde yapılmakta, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasına özen gösterilmektedir.
 
Planlı ve titizlikle yapılan yol açma çalışmaları sırasında bazı kişilerin asılsız ihbarda bulunarak köy yolunun açılması talebinde bulundukları, bu asılsız ihbarların planlı olarak yol açma çalışması yapan ekiplerin etkin ve verimli çalışmasını olumsuz etkilediği Valilik Makamına intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır.
 
Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/H bendi gereğince köy yolunu açtırmak için her ne sebeple olursa olsun asılsız ihbarda bulunulmayacak, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.