DUYURU
 
 
             İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 19. Maddesi gereğince İlçemiz Atabeyli Köyü Merkez ve Karşı Mah. İçme Suyu Yapım İşi İhalesi Doğrudan  Temin  Usulü ile 04/07/2018 Çarşamba  günü saat 11:00' da yapılacaktır.
      İlgilenenlerin İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna 04/07/2018 Çarşamba  günü saat 11:00'a kadar başvurmaları ilanen duyurulur. 02/07/2018
 
 
 
                                                                                                                                                                        Akif ESGEL
                                                                                                                                                     İlçe Yazı İşleri ve Birlik Müdürü